Linnells nya hus

-Kostnader hittills

Startsida Textlogg Bildlogg Textlogg Misstag


 

Kostnader fram till julen 2008:

Förbrukningsmateriel
Tomt
Bygglov
Markarbeten inkl. utgr. av källare
Fyllnadsmassor
Grund inkl. garage
Källare
Stomme
Ytterväggar och tak exkl. isolering
Elskåp + installation
Elräkningar
Hantverkare
Övrigt

Totalt:

9 552
340 000
74 424
60 264
26 638
189 877
51 520
106 292
92 157
18 663
421
70 514
500

1 054 511