Linnells nya hus

Tidsplanering fram till isolering

Startsida Textlogg Bildlogg Textlogg Misstag


Den långsiktiga planen är att vi ska fytta in innan nästa jul (2009),
detta genom att vi fr.o.m. nästa höst kommar att ta in hantverkare som får
färdigställa så långt att vi kan flytta in. Här plan för de närmaste veckorna:

Tider i timmar eller tt:mm. Endast min egen tid, alltså kompishjälp ej inräknat.
Fas
Prognos
Åtgått
Diff
Moment
Klart
2
2:20
0,33

Regla för utvändigt gips på västergaveln

Klart
5
5:20
0,33
Gips och plast (genomskinlig för fönstren) västergaveln.
pågående
5
6
1
Gips framsida klart (med hjälp)
pågående
4
13:45
7,75+
Spikläkt väster och framsida
pågående
2
4:20
2,3+
Regla västersida invändigt (fönster)
Klart
4
6
2
Regla framsida (öster) invändigt (fönster)
Klart
7
9
2
Regla söder och norrsida invändigt (fönster)
pågående
2
2:50
0,8+
Röja virke och ställningar för att kunna sätta duk
ej påb.
2
0:10
Bjälklag klart för isolering
ej påb.
5
2
Duk väggar nere och uppe (med hjälp)
pågående
2
2
Spikläkt på väggar invändigt söder
pågående
3
1:30
Spikläkt på väggar invändigt väster
ej påb.
2
0
Spikläkt på väggar invändigt norr
pågående
3
1:30
Spikläkt på väggar invändigt öster
ej påb.
3
0
Balkskor färdigt i nock
ej påb.
2
0
Bygga ställning och röja för duk i tak
ej påb.
3
0
Duk östra taket
ej påb.
4
0
Duk västra taket
ej påb.
4
0
Duk tväskepp
ej påb.
4
0
Spikläkt i tak östersida
ej påb.
3
0
Spikläkt i tak västersida
ej påb.
4
0
Spikläkt i tak tvärskepp
0
9
9
Oförutsett (hittills plast för fönster, panel framsida)

Klart för isolering (?), totalt är detta 9 dagar (á 8 timmar) + 2 timmar